Viet Nam's National Day - 02-09-2014 - This National Day We Miss Uncle

Viet Nam’s National Day – 02-09-2014 – This National Day We Miss Uncle

Cơn bảo dày, cơn bão xé rừng non 
Non dại thế chịu làm sao bão táp 
Thôi các em từ nay lớn trong đời không gặp Bác 
Chỉ còn có vầng trăng và điệu hát kết đoàn…. 

 

Free download Viet Nam’s National Day – 02-09-2014 – This National Day We Miss Uncle

Download Mirror 01  Mirror 02  Mirror 03  Mirror 04

Viet Nam’s National Day – 02-09-2014 – This National Day We Miss Uncle
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 2 =